IV Всеукраїнська науково-практична конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід»

Body: 
Кафедрою мовної підготовки іноземців
24 травня  2017 року
була проведена
IV Всеукраїнська науково-практична конференція
«Викладання мови як іноземної. Світовий досвід».

 
Конференція пройшла в дружній атмосфері взаємної співпраці та відданості загальній справі.
Найбільша увага була присвячена питанням формування комунікативної компетенції у іноземних студентів на заняттях з української й російської мов.
Відкрила конференцію завідувач кафедри, к.філол.н., доцент А.В. Березовенко. В конференції взяли участь:

Березовенко А. В. к.філол.н., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців
Навчальний процес студентів-іноземців з мовної освіти: цілі, структура, методика.
Альохіна С.В.  к.філол.н., доцент, Національний авіаційний університет
Национально-культурные особенности арабской аудитории студентов
Жогіна І. В. к.філол.н., доцент, Національний авіаційний університет
Самостоятельная работа студентов-иностранцев старших курсов технических университетов
Динікова Л. Ш. к.культурології, ст. викладач, кафедра української мови, літератури та культури
Взаємодія іноземної та рідної мов при мовній підготовці у вищій школі
Дзюбенко Л. І. к.філол.н., доцент, кафедра мовної підготовки іноземців,   Король С.П.,
ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців
Проблемне навчання української мови на практичних заняттях у технічному вищому навчальному закладі
Павловська Г.В. ст.викладач, кафедра мовної підготовки іноземців
Контроль  в процессе обучения иностранных студентов русскому языку на подготовительном отделении
Павленко О.М. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців, Чернищук Л.І. ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців
Принципи навчання в процесі до вишівської мовленнєвої підготовки
Новікова О.О., ст. викладач, кафедра української мови та культури, Національний авіаційний університет
Навчання читання на початковому етапі викладання УЯІ
Шевчук Т.І. ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців
Особливості відбору текстового матеріалу для занять з аудіювання при навчанні української мови як іноземної
Чудопалова К.Г.  ст. викладач, кафедра мовної підготовки іноземців
Ролевая игра как средство формирования коммуникативной компетенции иностранных студентов
Тільняк Н.В., старший викладач, кандидат педагогічних наук, кафедра української мови, літератури та культури
Формування комунікативної культури студентів технічних спеціальностей на основі вивчення курсу«українська мова  за професійним спрямуванням»
Сидоренко Л.М., старший викладач, кафедра української мови, літератури та культури
Застосування інтерактивних технологій навчання у викладанні української мови
Добровольська Л.А., доцент, кафедра української мови та культури, Національний авіаційний університет
Методика засвоєння граматичного матеріалу під час вивчення української мови іноземними студентами
Чухліб Т.М., старший викладач, кафедра української мови та культури, Національний авіаційний університет
Формування комунікативної компетенції у іноземних студентів на заняттях з української мови