Історія кафедри

Кафедра мовної підготовки іноземців була заснована в 1956 році і носила назву «Кафедра російської мови для студентів-іноземців». У той час в інституті вже навчалися іноземні громадяни і перед кафедрою постало завдання навчати російської мови студентів-іноземців, яке включало в себе практичну (комунікативну), освітню і виховну мету.

 
Першим завідувачем кафедри був Голуб А. В. Колектив кафедри складався з викладачів Алексюк Е. І., Федоренко Н.К., Бондаренко Р. П. і лаборанта Лютої А. М. Студентами кафедри були переважно громадяни Монголії і КНР.


Колектив кафедри. 1962год

Бондаренко Р. П., Матковська М. М., Федоренко Н.К.,
Федорець В. М., Алексюк Е. І., Бронская А. А., Плетньова Л.

Зростала кількість іноземних студентів, а разом з ним і колектив кафедри. У 1962 році кафедра складалася з 10 викладачів, а завідувати кафедрою стала Алексюк Євгенія Іванівна - чудовий методист і організатор, під чиїм керівництвом кафедра пройшла великий славний шлях.

Колектив кафедри виріс до 40 викладачів і п'яти співробітників навчально-допоміжного персоналу. На кафедрі працювали кандидати філологічних наук Алексюк Е. І., Дзюбенко Л. В., Бронська А. А., Кудима А. С., Дяченко А. В., Кадомцева О. О., Івашина Н.Ю.

Багато викладачів кафедри працювали за кордоном: Алексюк Е. В. двічі працювала у Франції, Бронська А. А. - в Югославії і Гвінеї, Дзюбенко Л. І. та Шмакова В. І. працювали на Кубі, Бузовська В. І. - в Афганістані, на Кубі і в КНР, Сорокіна Л. Н. працювала в Лаосі, Федорець В. М. працювала в Югославії, ФРН, КНР, Тімощук Л. Р. - на Мадагаскарі й у Франції, Івашина Н.Ю. працювала в Малі, Василенко В. І. працювала в Афганістані, Яцинковський В. В. - у Гвінеї.

На кафедрі працював кабінет методичної літератури, лінгафонний кабінет. Викладачі кафедри були авторами багатьох навчальних посібників, методичних вказівок і розробок за всіма видами мовленнєвої діяльності.
Свою професійну кваліфікацію викладачі підвищували в Москві, в інституті російської мови ім. А. С. Пушкіна і УДН.

Тімощук Л.Г., Абрамова О.К., Архипова Л.А., Іванова Е.В., Желковська Н.А., Федорец І.М., Боремчук С.П.

З 1986 року по 1991 рік кафедрою завідувала Федорець Інна Михайлівна, яка внесла вагомий внесок у розвиток науково-методичної та матеріальної бази кафедри. Її робота по підготовці висококваліфікованих фахівців була відзначена «Золотою медаллю Гердера» (НДР), «Золотим почесним знаком» (Польща).

Викладачі кафедри брали активну участь у роботі Конгресу МАПРЯЛ (Міжнародна асоціація викладачів російської мови і літератури), у роботі міжнародних наукових конференцій, присвячених питанням методики викладання російської мови неросіянам. Делегатами Конгресу Мапрял в 1990 році були Федорець В. М., Дзюбенко Л. І. та Василенко В. І.


Колектив кафедри зустрічає 1983 рік

У 1984 році Федорець В. М. і Бузовська В. І. розробили концепцію мовної підготовки іноземних аспірантів технічних спеціальностей, яка лягла в основу «Програми підготовки аспірантів технічних спеціальностей у ВУЗах СРСР».
На кафедрі читався спецкурс «Методика викладання російської мови на початковому етапі». Студенти, які прослухали курс, отримували сертифікат, що давав право викладати російську мову на початковому етапі навчання. К. ф. н. Бронская А. А. розробила курс «Методика викладання російської мови на початковому етапі» і ряд методичних посібників для цього спецкурсу. Бронская А. А. є автором фундаментального підручника з російської мови для просунутого етапу навчання студентів-нефілологів.

Викладачі кафедри виконували величезну організаційно-виховну роботу, були кураторами земляцтв іноземних студентів, організовуючи інтернаціональні тематичні вечори, конкурси та олімпіади. Країнознавчі екскурсії організовувалися під час канікул та свят. Студенти-іноземці під керівництвом своїх викладачів об'їздили всі столиці Союзних Республік та історичні міста СРСР.

З 1991 по 2009 кафедрою завідував к. ф.н., доц. Дзюбенко Леонід Іванович.

Кафедра стала називатися «Кафедра української та російської мов для іноземців». Навчання іноземних студентів ведеться українською і російською мовами. З 1989 року кафедра починає підготовку студентів у групах підготовчого етапу навчання. З 1993 року на кафедрі працює секція підготовчого відділення на чолі з Карповською А. С.

У 2009-2012 р. обов'язки зав. кафедрою виконувала Хорошилова Тетяна Петрівна.

З 2013 року кафедрою завідує к. ф.н., доцент Березовенко Антоніна Віталіївна.На кафедрі навчаються української і російської мов студенти-іноземці підготовчого відділення, бакалаври, магістри, аспіранти всіх факультетів НТУУ «КПІ». За цей час на кафедрі навчалось близько 6000 фахівців з країн Європи, Азії та Америки.