Звіт про наукову діяльність

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ

«КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ»

Факультет лінгвістики

Кафедра мовної підготовки іноземців

З В І Т

завідувача кафедри мовної підготовки іноземців

Березовенко Антоніни Віталіївни

за 2014 рік
На кафедрі мовної підготовки працюють 11 викладачів (2 доценти, 4 ст. викладачі, 5 викладачів), з яких 3 мають науковий ступінь кандидата філологічних наук.
Загальна кількість студентів І-V курсів всіх форм навчання та аспірантів станом на 23.02.2015 року – 377 осіб (13 груп з російською мовою навчання, 12 груп з українською мовою навчання, у т. ч.:

  • студентів денної форми навчання – 293 особи:

І курс – 72 студента   (к-ть груп: 6)
                                     3 групи з російською мовою навчання,
                                   3 групи з українською мовою навчання;
ІІ курс – 79 студентів (к-ть груп: 6)
                                      3 групи з російською мовою навчання,
                                   3 групи з українською мовою навчання;
ІІІ курс – 76 студентів (к-ть груп: 5)
                                     2 групи з російською мовою навчання,
                                   3 групи з українською мовою навчання;
ІV курс –  41 студентів (к-ть груп: 3)
                                     2 групи з російською мовою навчання,
                                  1 група з українською мовою навчання;
V курс – 25 магістрів  (к-ть груп: 2)
                                    1 група з російською мовою навчання,
                                  1 група з українською мовою навчання;

  • студентів заочної форми навчання – 44 особи:

І курс – 2 студентів – російська мова навчання;
ІІ курс – 12 студентів – російська мова навчання;
ІІІ курс – 18 студентів – російська мова навчання;
ІV курс – 12 студентів – російська мова навчання;

  • аспірантів – 4 особи з російською мовою навчання та 1 особа з українською мовою навчання.

Загальна кількість слухачів підготовчого відділення – 35 осіб (3 групи, з яких 1 група з українською та 2 групи з російською мовою навчання):
УТ 1 – 8 осіб;
РТ 1 – 14 осіб;
РТ 2 – 13 осіб.
Всього: 377 особи.
За звітній період (2014 рік) виконано 8 488,32 год. (За перший семестр 2014/2015 н.р. відповідно до індивідуальних планів виконано 4 034,43 год.)
Педагогічне навантаження виконується викладачами в повному обсязі відповідно до запланованих показників. Зміни у педнавантаженні відбуваються з об’єктивних причин, не порушуючи навчального процесу.
Щомісяця відбуваються планові (за потреби – позачергові) засідання кафедри.
 
Наукова робота
Навчально-методична робота
Організаційна робота

Підвищення кваліфікації