Наукова робота

Виступи на конференціях:
         1. Березовенко А.В. Віддаляючись від «соціалістичного табору»: дискурсивні рефлекси соціальних змін у посттоталітарному суспільстві // ASEEES, Сан-Антоніо, США, листопад 2014 року.
         2. Павленко О.М. Навчання невербальних засобів комунікації іноземних студентів у процесі вивчення української мови в технологічному ВНЗ // Всеукраїнська науково-практична конференція «Українська мова вчора, сьогодні, завтра», університет ім.Драгоманова, 12 листопада 2014 року.
         3. Янкова М.А. Поліфонізм фрагментарності художнього світу М.Коцюбинського та Ю.Ґудзя // Всеукраїнська наукова конференція «Літературний процес: традиції Михайла Коцюбинського в українській літературі XX – XXI ст. до 150-річчя від дня народження письменника», 27-28 листопада 2014 року.
         4. Дзюбенко Л.І. Взаємодія інформативного, прагматичного та граматичного аспектів у двомовній комунікації // X Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції», січень 2015 року, НТУУ «КПІ».
         5. Шевчук Т.І. Лінгвокраїнознавчий компонент у формуванні україномовної компетентності іноземних студентів // Науково-практична конференція «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід», квітень 2014 рік.
         6. Березовенко А.В., Бондаренко О.О. Лексикографія і комунікація у професійних спільнотах в епоху глобалізації // XIII Міжнародні славістичні читання пам’яті академіка Булаховського, КНУ ім. Т.Шевченка, квітень 2014 року.
 
Наукове керівництво студентськими роботами:
1. Умбетова Мадіна (студентка І курсу ФММ), Творчість Т.Шевченка і казахська культура // Студентська науково-практична конференція «Феномен Тараса Шевченка в контексті розвитку української культури» (керівник Шевчук Т.І.), квітень 2014 р.
           
 
 
Наукові публікації:
         1. Дзюбенко Л.І. Малий українсько-іспанський термінологічний словник для студентів іноземців (природничо-науковий профіль) (на рецензуванні).
2. Король С.П. Малий російсько-український термінологічний словник: природничо-науковий профіль (на рецензуванні).
3. Дзюбенко Л.І. Взаємодія інформативного, прагматичного та прагматичного аспектів у двомовній комунікації // X Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». Тези, 2015 р.