Навчально-методична робота

Розроблено та перероблено таке програмне забезпечення навчального процесу:
 1. Дзюбенко Л.І. Програма навчальної дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для І – IV курсів. Протокол №12 від 27.06.2014р. 
 2. Чудопалова К.Г. Робоча програма дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для І курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.    
 3. Янкова М.А. Робоча програма дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для ІІ курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.
 4. Шевчук Т.І. Робоча програма дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для ІІІ курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.        
 5. Чудопалова К.Г. Робоча програма дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для ІV курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р. 
 6. Чудопалова К.Г. Робоча програма дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки магістрів за всіма напрямами для V курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.    
 7. Дзюбенко Л.І. Програма навчальної дисципліни: «Українська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для І – IV курсів. Протокол №12 від 27.06.2014р.  
 8. Дзюбенко Л.І. Робоча програма дисципліни: «Українська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для І курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.    
 9. Чорна О.О.Робоча програма дисципліни: «Українська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для ІІ курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.
 10. Хитра Н.С.Робоча програма дисципліни: «Українська мова як іноземна» підготовки бакалавра за всіма напрямами для ІІІ курсу. Протокол №12 від 27.06.2014р.        
 11. Шевчук Т.І.Програма навчальної дисципліни: «Російська мова як іноземна» для іноземних аспірантів. Протокол №12 від 27.06.2014р.        
 12. Шевчук Т.І.Робоча програма дисципліни: «Російська мова як іноземна» підготовки іноземних аспірантів усіх спеціальностей. Протокол №12 від 27.06.2014р.   
 13. Король С.П.Робоча навчальна програма з української мови для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому факультеті. Протокол №3 від 17.10.2013р.    
 14. Король С.П.Навчальна програма з української мови для студентів-іноземців, які навчаються на підготовчому факультеті. Протокол №14 від 03.07.2013р.     
 15. Хорошилова Т.П., Чернищук Л.І.Навчальна програма з російської мови для слухачів підготовчого відділення для іноземців усіх профілів навчання. Протокол №14 від 03.07.2013р.     
 16. Хорошилова Т.П., Чернищук Л.І.Робоча навчальна програма з російської мови для слухачів підготовчого відділення для іноземців усіх профілів навчання. Протокол №14 від 03.07.2013р.     
 17. Чернищук Л.І.Робоча навчальна програма дисципліни: «Російська мова як друга іноземна» для усіх спеціальностей. Протокол №9 від 09.04.2014р.       
 18. Хорошилова Т.П.Робоча навчальна програма дисципліни: «Українська мова як друга іноземна» для усіх спеціальностей. Протокол №9 від 09.04.2014р.      
 19. Несин Ю.М., Маслова Т.Б.Програма навчальної дисципліни: «Англійська мова для іноземців без попередньої мовної підготовки» підготовки бакалаврів всіх спеціальностей. Протокол №5 від 20.01.2015р.
 20. Глінка Н.В. Зарубіжна література для слухачів підготовчого відділення.
 
Екзаменаційні матеріали:
 1. Павленко О.М., Чернищук Л.І., Хорошилова Т.П. Пакет екзаменаційних матеріалів для ПВІ (українська мова, російська мова).
 2. Пакет екзаменаційних матеріалів для вступу на І курс (українська мова, російська мова).
 3. Чудопалова К.Г., Дзюбенко Л.І. Пакет екзаменаційних матеріалів для вступу до магістратури (українська мова, російська мова).
 4. Шевчук Т.І. Пакет екзаменаційних матеріалів для вступу до аспірантури (українська мова, російська мова).
 5. Шевчук Т.І.Пакет екзаменаційних матеріалів з рос. та укр. мови для вступу до аспірантури
 6. Шевчук Т.І. Пакет екзаменаційних матеріалів для кандидатського іспиту (українська мова, російська мова).
 7. Березовенко А.В., Хитра Н.С., Чудопалова К.Г., Шевчук Т.І. Пакет екзаменаційних матеріалів для екзаменаційного випробування з державної атестації (українська мова, російська мова).
 8. Павленко О.М., Чернищук Л.І. Підготовка тестових завдань вступних випробувань для студентів-іноземців, які вступають на навчання для здобуття освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра на основі повної загальної середньої освіти (українська мова, російська мова).
 
Навчально-методичне забезпечення:
1. Чудопалова К.Г. Дистанційний курс з російської мови (для IV курсу), 2014р.
2. Король С.П. Методичні матеріали з вивчального читання з української мови (рівень В-1, В-2).
 
Матеріали для роботи зі студентами-іноземцями у мультимедійній (лінгафонній) лабораторії
Підготовчий рівень:
 1.  
Урок 1. Вивчення звуків [а], [о], [у], [е], [і], [и], [м], [т], [к], [р], [б], [п], [н], [д], [г], [х], [г], [ц]. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Уроки 1-3 Задания 1, 2, 3, 4, 5: буквы и звуки: а, э, о, у, м, п, т, д, к, н, в, з, б, с, р, г, ф; слоги, слова, фразы, минидиалоги, диктант. виконано
 1.  
Урок 2. Вивчення звуків [с] [з] [ф] [в] [м] [й] [йа] [йе] [йі] [йу]. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Занятие 2.
Задание 6: буква, звук ы; слоги, слова, словосочетания.
виконано
 1.  
Урок 2. Вивчення звуків [с] [з] [ф] [в] [м] [й] [йа] [йе] [йі] [йу]. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти).
Лексичний матеріал (стор. 299)
виконано Задания 7-16: буквы и звуки: я, ё, ю, е, ь; твердые и мягкие согласные, слоги, слова, словосочетания, скороговорки, фразы, диктанты. виконано
 1.  
Урок 3. Вивчення звуків [л], [ш], [ж], [ч], [щ]. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти).
 
виконано Занятие 3.
Задание 17: буква и звук л; слоги, слова, словосочетания, диктант.
Задание 18: буква и звук ш; слоги, слова, словосочетания, диктант скороговорки, отрывок из стихотворения «Телефон».
 
виконано
 1.  
Урок 3. Вивчення звуків [л], [ш], [ж], [ч], [щ]. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти).Лексичний матеріал (стор. 299). виконано Задания 19-20: буква и звук ж; слоги, слова, словосочетания, диктант, микротексты. виконано
 1.  
Урок 4. Вивчення звуків [л], [л'],  ь м’якого знака, ’ апострофа. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Задание 21: буква и звук ч; слоги, слова, словосочетания, диктант. виконано
 1.  
Урок 5. Дієслово, відмінювання за особами. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Уроки 4-6 Занятие 4.
Задания 1-2: [л']; слоги, слова, словосочетания, диктант, скороговорки..
виконано
 1.  
Урок 5. Дієслово, відмінювання за особами. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). Лексичний матеріал (стор. 299). (стор. 300)
 
виконано Задания 3-4: глаголы: читать, понимать, слушать микротекст. виконано
 1.  
Урок 6. Прикметник. Відмінювання прикметника за родами. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Задания 5-6: глаголы: объяснять, делать, работать, писать, заниматься, отвечать, спрашивать, повторять, говорить. Микротексты виконано
 1.  
Урок 6. Дієвідміни. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). Дні тижня. виконано Занятие 5. Задания 7-8: Предложения. Текст «Студенты». Ответы на вопросы. виконано
 1.  
Урок 7. Дієвідміни. Чергування і/й/та. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Урок 7 Занятие 6.
Задания 1-2: ц; слоги, слова, микротекст, диктант, скороговорки.
Задания 3-6: щ; слоги, слова, микротекст, диктант, скороговорки.
виконано
 1.  
Урок 8. Числівник. Кількісні та порядкові числівники. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Занятие 7. Текст «Студентка Дениз». Ответы на вопросы. виконано
 1.  
Урок 9. Прислівник. Розрізнення прикметників та прислівників. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). виконано Уроки 8-10 Занятие 8.Задания 1, 8. Систематизация звуков и букв.-гласные, согласные;
- чтение гласных о, е, я, без ударения;- глухие, звонкие согласные;- оглушение, озвончение.
виконано
 1.  
Урок 9. Прислівник. Розрізнення прикметників та прислівників. (Завдання, фонетичні вправи, діалоги, тексти). Лексичний матеріал (стор. 288-289) виконано Занятие 9.Задания 2-7: прилагательные: словосочетания. Микротексты «О себе», «Киев». Ответы на вопросы. виконано
 1.  
Урок 10. Дзвінки та глухі звуки. Часи дієслів. Відмінювання дієслів виконано Задание 10. Текст «Хуан-студент». Ответы на вопросы. виконано
 1.  
Лексичний матеріал (стор. 288-289) виконано Занятие 11.
 
виконано
 1.  
Текст «Моя аудиторія» виконано Текст «В аудиторії» (стор. 40). Питання до тексту виконано
 1.  
Текст «Моя кімната» виконано Текст «В кімнаті» (стор. 42). Питання до тексту виконано
 1.  
Текст «Мій робочий день» виконано Текст «Мій день» (стор. 68). Питання до тексту виконано
 1.  
Текст «Дружня допомога» (стор. 148) виконано Текст «Мій друг» (стор. 82) виконано
 1.  
Діалоги (стор. 149) виконано Слова до уроку (стор. 47) виконано
 1.  
Текст «Обід» (стор. 82) виконано Текст «Я навчаюся жити самостійно» (стор. 72) виконано
 1.  
Діалоги виконано Діалоги (стор. 73) виконано
 1.  
Текст «Мій вихідний день» виконано Текст «Вихідний день» (стор. 92) виконано
 1.  
Текст «Київ – столиця України (1с.)» виконано Текст «Як я хворів» (стор. 92) виконано
 1.  
Текст «Підготовчий факультет» виконано Текст «Alma mater». Питання до тексту виконано
 1.  
Текст «КПІ». Питання до тексту виконано Текст «КПІ». Питання до тексту виконано
 1.  
Текст «КПІ» (2с.). виконано Текст «КПІ». Питання до тексту виконано
 1.  
Текст «Київ – столиця України»  (2с.) виконано Текст «Київ – столиця України»  
 1.  
Текст «Нобелівська премія» виконано Текст «Нобелівська премія»  
 1.  
Текст «Альфред Нобель» виконано Текст «Альфред Нобель»  
 1.  
Текст «Україна»   Текст «Україна»  
 1.  
Текст «Учені КПІ»   Текст «Учені КПІ»  
 1.  
Текст «Т.Г. Шевченко»   Текст «Т.Г. Шевченко»  
 1.  
Текст «Мовний етикет українців» виконано Дополнительное чтение. Ф.Тютчева, А.Фета, К.Бальмонта виконано
 1.  
Текст для додаткового читання «Вечірня прогулянка» виконано Дополнительное чтение. Стихотворения: А.Пушкина, М.Лермонтова, виконано
 
 
 Рівень ІІ курсу:
Хитра Н.С. Українська мова як іноземна
Янкова М.А. Російська мова як іноземна
 
Навчально-методичні публікації:
1. Шевчук Т.І., Хорошило ва Т.П., Павленко О.М. Навчально-методичне видання. Українська мова. Визначення рівня володіння іноземними громадянами. Тести для отримання сертифіката ЦМО НТУУ «КПІ», К.: Політехніка, 2014, 25 с. (1 др.арк.)
2. Шевчук Т.І. Навчально-методичне видання. Українська мова. Робочий зошит до посібника з вивчального читання для студентів-іноземців (природничо-науковий профіль), К.: Політехніка, 2014, 35 с. (1,5 др.арк.)
3. Чудопалова К.Г. Посібник «Україна: історія і сучасність» (рос.мовою), рекомендовано до друку 29.01.2015 р. протокол КМП №7.
4. Шевчук Т.І. Посібник «Україна: історія і сучасність» (укр.мовою, частина), рекомендовано до друку 29.01.2015 р. протокол КМП №7.