План-конспект

ЧАС

10 хв.

30 хв.

15 хв.

7 хв.

10 хв.

15 хв.

3 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення плану заняття.

Студенти розповідають про себе, про свою сім’ю, свої вподобання, про літні канікули.

Вправа 1. Прочитати текст «Вихідний день».(Додаток 1)

Вправа 2. Визначити значення певного слова

відповідно до контексту (дається 3 речення).

Вправа 3. Скласти план

Вправа 4. Коротко розповісти про свої «ідеальні

вихідні»(Додаток1). Знайти та підкресли пі незнайомі слова

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Стартовий контроль збереження знань за видами мовленнєвої діяльності.

Розвиток техніки читання

Розвиток контекстуального здогадку.

Виокремлення ключового матеріалу

Розвиток зв’язного мовлення

 

ЧАС

5 хв.

15 хв.

20 хв.

15хв

15хв.

15хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

Ознайомлення з новим матеріалом

ІІІ. Виконання вправ

Вправа №1 Складіть словосполучення «дієслово + іменник» з прийменниками у(в) або на. Запишіть утворені словосполучення в зошит.

Вправа №2 Напишіть речення, використовуючи прийменник - до.

Зразок: Марина іде в театр – Марина іде до театру

Вправа №3. Пов’яжіть прийменники зі словом зошит

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5хв.

17хв.

15хв.

25хв.

15хв.

10 хв.

3 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Закінчіть речення за зразком:

Зразок: Я йду в…..- я йду в поліклініку до лікаря (поліклініка,лікар)

Вправа №2 Вставте у речення потрібні

Прийменники

Вправа №3 Прочитайте діалог, вставляючи потрібні прийменники

V. Прочитайте текст (Додаток 2).

VІ. Дайте відповіді на запитання (усно)

VІІ. Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Перевірка засвоєного матеріалу

Закріплення знань

Засвоєння

нового матеріалу

Розвиток техніки читання

Формування відповідей, розвиток мовленнєвої діяльності

ЧАС

5 хв.

15 хв.

20хв.

35 хв.

12хв.

3 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення та засвоєння вивченого матеріалу

ІV. Виконання вправ

Вправа 1. Дайте відповіді на питання, слова з правого стовпчика поставте у правильну форму

 

Вправа 2. Вставте потрібний прийменник (на, з,у,в,до, за,серед, посеред) у речення

 

Вправа 3. Прочитайте текст та підкресліть прийменники (Додаток 3)

Пояснення нових слів з тексту

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Систематизація й узагальнення вивченого

Закріплення знань

Поповнення словникового запасу

ЧАС

5 хв.

85 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

Виконайте тестове завдання (Додаток 28)

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

ЧАС

15 хв.

75 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення результатів тестування

ІІ. Робота над помилками

 

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Перевірка контрольної роботи

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

40 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання та перевірка вправ

Вправа №1. Напишіть правильні питальні слова (де? куди? звідки?)

 

Вправа №2 Утворіть питання до поданих відповідей

Зразок:

1.​ Я їду з Росії Звідки ти їдеш?

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

35 хв.

10хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу

ІV. Виконання вправ

Вправа 1. Запишіть слова, визначте, до якої частини мови вони належать.
Зразок: Висота – що? Іменник

Високо – як? прислівник.

Вправа 2. На місці крапок уставте дібрані з довідки прислівники, що відповідають на подані в дужках питання.

Вправа 3. Прочитайте текст про прислівник

(Додаток 4)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

Розвиток техніки читання

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

40хв.

10 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення та засвоєння вивченого

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Поставте правильні питальні слова в речення

Зразок : …. ви живете? (де, куди, звідки)

Вправа 2. Напишіть запитання до відповідей

Зразок: ….. – з Кенії

…. – в Києві

Вправа 3. Складіть запитання з прислівниками де, куди, звідки та дайте на них відповіді

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Систематизація та узагальнення

знань

Закріплення знань

ЧАС

5хв.

 

10хв.

40 хв.

20 хв.

10 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Виконання вправ

Вправа 1. Прочитати деякі речення з тексту. Пояснити вказані (або виділені) викладачем слова та словосполучення.

Такі величини, як сила, швидкість, прискорення, стають визначеними тільки тоді, коли відомі їхні числові значення та напрям у просторі.

Два вектори рівні, якщо вони мають однакову довжину, паралельні й однаково напрямлені.

Вправа 2. Розібрати за складом дані дієслова:

Зустрічатися, характеризуватися, називати, збігатися, належати, дорівнювати, розрізняти.

Вправа 3. Визначити значення певного слова

відповідно до контексту.

Вправа 4.Заповнити пропуски потрібними словами з довідки (Вправа виконується усно).

ІV. Прочитати текст (Додаток 6)

V. Підсумок уроку

VІ. Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Формування навичок та вмінь вивчального читання, розвиток механізмів читання.

Вивчення/ повторення словотворчого аналізу.

Розвиток контекстуального здогадку.

Розвиток техніки читання

ЧАС

5хв.

10хв.

25 хв.

15 хв.

20 хв.

10 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Виконання вправ

Підготовка до складання питального плану.

Вправа 1. Скласти питальний план до тексту (Додаток 6)

Вправа 2. Переказ тексту за складним планом

(усно)

Вправа 3. Запишіть стислий варіант тексту.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Тренування в формулюванні питань

Розуміння змісту й композиції прочитаного, вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення.

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

40 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання та перевірка вправ

Вправа №1 Заповніть пропуски у таблиці.

Зразок:

я іду

ходжу

їду

їжджу

   

ти ...

   

їздиш

біжиш

бігаєш

Вправа №2. Скажіть, що роблять люди на картинках (додаток 7)

Вправа №3. Складіть невеличкий діалог. Використовуйте дієслова руху, не менше 4 дієслів. (робота в парах)

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

10 хв.

25 хв.

40 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1 Заповніть пропуски у таблиці.

Зразок:

нести

носити

везти

возити

вести

водити

я несу

ношу

 

вожу

веду

 

Ти несеш

 

везеш

 

ведеш

 

він ...

носить

 

возить

 

водить

Вправа №2. Перед вами кілька ситуацій. Опишіть їх за допомогою дієслів руху.

Зразок: Вулиця міста. Група туристів. Попереду екскурсовод. Вони направляються в музей. На доріжці стадіону - спортсмен. В руці у нього факел. Це олімпійський вогонь.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

10 хв.

5 хв.

 

60 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Прочитайте текст, знайдіть і підкресліть у ньому дієслова руху (Додаток 8)

Вправа №2. Замість крапок поставте потрібне дієслово руху (Додаток 8.1)

Вправа №3. Доповніть речення, вживайте потрібне дієслово нести/носити, везти/возити, вести/водити.

Вправа №4. Прочитайте мікротекст. Доповніть речення дієсловами руху ходити, йти, піти, прийти у формі минулого часу. (Додаток 8.2)

Вправа №5 Дайте відповідь на питання, використовуючи дієслова руху. Поясніть їх вживання.

Вправа №6 Розкажіть про незвичайні випадки у вашому житті, використовуючи дієслова руху.

Підсумки заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

40 хв.

15 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання та перевірка вправ

Вправа №1. Знайдіть у словнику й запишіть значення наступних слів.

Розкопки, грот, плуг, курган, меч, кіннота, фортеця, обряд, культ, провінція.

Вправа №2. Прочитайте та спробуйте зрозуміти наступні слова й словосполучення за допомогою синонімів або пояснення

Вправа №3. Прочитайте та спробуйте зрозуміти наступні слова й словосполучення за допомогою контексту

Вправа №4. Прочитайте текст по абзацах. Скажіть одним реченням, про що розповідається у кожному абзаці. (Додаток 9)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Розвиток вміння роботи зі словником, збагачення словникового запасу

Розвиток мовного здогадку

Розуміння змісту й композиції прочитаного, вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

20 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Прочитати текст. Підкреслити незнайомі слова

V. Виконання вправ

Вправа №1. Утворіть 5 запитань до тексту та задайте їх аудиторії.

Вправа №2. Прочитайте словосполучення, поясніть, що означає префікс роз-.

Вправа №3. Прочитайте пари дієслів, вкажіть спосіб словотворення.

Вправа №4. Від дієслів утворіть іменники

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Розвиток техніки читання

Тренування в формулювання питань

Повторення значення префіксу роз-

Повторення способів словотворення

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №2. Утворіть активні дієприкметники від наступних дієслів.

Активувати, лікувати, зволожувати, знеболювати.

Вправа №3. Утворіть пасивні дієприкметники від дієслів.

Писати, малювати, читати, шити, робити.

Вправа №3. Замініть дієслова пасивними дієприкметниками.

Зразок: Вправи, які написали - написані вправи.

Вправа №4. Знайдіть дієприкметники в реченнях

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники. Складіть із ними речення.

Вправа №2. Поставте слово в дужках у потрібну форму

Зразок: Сьогодні я піду забирати (замовити) вчора квитки.

Вправа №3. Доберіть дієприкметники до поданих слів. З трьома словосполученнями складіть речення.

Економіст, реферат, дефіцит, інфляція, корупція, інтелігенція, продукція, контракт, купюра, аукціон.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

60 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Замініть виділені слова активними дієприкметниками у формі теперішнього часу; іменники поставте в кінці словосполучення.

Зразок: Успішність, що зростає.

Вправа №2. Утворіть від поданих дієслів пасивні дієприкметники минулого часу чоловічого роду.

Вправ №3. У реченнях знайдіть дієприслівники, визначте їх вид (доконаний/недоконаний).

Вивчаючи історію рідної країни, ми дізнаємося багато цікавих фактів.

Вправа №4. Утворіть від наведених дієслів дієприслівники доконаного виду минулого часу.

Спитати, вийти, добігти, підняти, обговорити.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Визначте в кожному реченні дієприкметниковий зворот

Вправа №2. Придумати речення з дієприкметниковими зворо​тами, використавши такі дієприкметники:

Побудований, позеленілий, танцюючий, написаний

Вправа №3. З поданих пар речень утворіть одне, ускладнене дієприкметниковим зворотом.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1 Знайдіть дієприкметники та дієприслівники. Поставте, де потрібно, коми.

Вправа №2 Із поданих форм дієслова випишіть дієприслівники

Розмовляючи, схиляючись, бажаючи, умившись, розказати, розказано, розказуючи.

Вправа №3 Із кожного ряду слів складіть речення

не, миніть, не, чоловіка, привітавши

Вправа №4 Перебудуйте речення, замінюючи виділену частину складного речення дієприслівниковим зворотом.

Якщо не знаєш точного значення слова, звернись до тлумачного словника

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

10 хв.

50 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Скажіть, від яких дієслів утворені дані дієприкметники.

Зразок: хвилюючий - хвилювати

Вправа №2. У поданих реченнях дієприслівниковий зворот замініть дієслівною конструкцією. Використайте сполучники і, коли, якщо, тому що, після того як та ін.

Зразок: Читаючи новий текст, я дивився у словник. - Коли я читав новий текст, я дивився у словник.

Вправа №3. Які з наведених слів є дієприслівниками?
Читанка, читай ,прочитаний, прочитавши

Вправа №4. Прочитайте речення. Підкресліть дієприкметникові та дієприслівникові звороти

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Прочитайте подані словосполучення. Чи є відмінність у їх змісті? У чому вона виявляється?

Зразок: розповідати новини — розповідати про новини

Вправа №2. З’ясуйте, чи однакове значення словосполучень із різними прийменниками.

Зразок: покласти ... стіл (на, у, під, за).

Вправа №3. Складіть речення з прийменниками з Вправи 2(три на вибір)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Подані пари слів з’єднайте у словосполучення за допомогою прийменників (якщо це потрібно)

Зразок: Відповісти, лист; сказати, правда

Вправа №2. Прочитайте поданий текст. (Додаток 10) Знайдіть у ньому прийменники. Придумайте заголовок до тексту.

Вправа №3. З’ясуйте, на що вказує прийменник на у наведених словосполученнях.

Зразок: покласти на стіл; повернутися на світанку; зосередитись на чомусь.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

60 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. До наведених прийменникових конструкцій доберіть синонімічні

Вправа №2. Подані пари слів з’єднайте у словосполучення за допомогою прийменників.

Зразок: прийти, тиждень; встигнути, година

Вправ №3. Утворіть кілька речень із створених словосполучень

Вправа №4. Прочитайте діалог «В аптеці». (Додаток 11). Зверніть увагу на вжиті у ньому прийменники.

Вправа №5 Складіть і проведіть діалог, використовуючи ситуацію: вам необхідно купити приладдя для креслення

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

Вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення.

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Вставте правильний прийменник (за/через, під час, до/перед)

Вправа №2. Складіть по два речення з прийменниками: протягом, під час, в процесі

Вправа №3. Прочитати текст. Виписати прийменники (Додаток 12)

Вправа №4. Дати відповіді на запитання (усно)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

Вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення

ЧАС

5 хв.

15 хв.

40 хв.

7 хв.

13 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Прочитайте текст по абзацам, підкреслюйте невідомі слова. (Додаток 12)

ІV. Визначити значення певного слова

відповідно до контексту.

V. Пояснення невідомих слів

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Розвиток техніки читання

Розвиток контекстуального здогадку

Поповнення словникового запасу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

15 хв.

15 хв.

15 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Складіть план до тексту (Додаток 12)

ІV. Перекажіть текст по плану (вибірково)

V. Поставте 5 запитань до тексту

VІ. Заповнити пропуски потрібними словами з довідки

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Розвиток логічного мислення,

Розвиток контекстуального здогадку

Поповнення словникового запасу

Розвиток контекстуального здогадку

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. З'єднайте дві частини речення.

Вправа №2. Закінчіть речення.

Коли потеплішає, ……………. ……………………..

Минуло майже 10 років, з тих пір як ................................

Вправа №3. Прочитайте діалог, замість крапок вживайте сполучники коли, поки, перш ніж, якщо.

(Додаток 13)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Вставте потрібні сполучники в текст.

Вправа №2. Доповніть речення підрядними частинами часу так, щоб вони відповідали на вказані в дужках питання

Зразок: Я не міг розв’язати задачу (як довго?)___________________________________

Вправа №3. Вставте потрібні сполучники чи сполучні слова (коли, як тільки, після того як, з тих пір, перш ніж, як, до тих пір)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

60 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Ознайомлення з особливостями ділового мовлення

(Пояснювальна записка)

Вправа№1. Дайте відповіді на питання:

1.​ Які основні ознаки має письмовий документ?

2.​ Чому типовий документ часто оформляється на стандартних бланках?

3.​ Які ви можете назвати специфічні системи документації у сфері економіки?

Вправа №2. Складіть пояснювальну записку за зразком.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Ознайомлення з вимогами складання ділових паперів, вивчити зразки оформлення різних видів документів

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

40 хв.

15 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання та перевірка вправ

Вправа №1. Знайдіть у словнику й запишіть значення наступних слів.

Язичницький, роздрібненість, занепад, спадкоємець

Вправа №2. Прочитайте та спробуйте зрозуміти наступні слова й словосполучення за допомогою синонімів або пояснення.

Вправа №3. Прочитайте речення, поясніть, як ви розумієте підкреслені слова.

Вправа №4. Прочитайте текст по абзацах. Скажіть одним реченням, про що розповідається у кожному абзаці. (Додаток 14)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Розвиток вміння роботи зі словником, збагачення словникового запасу

Розвиток мовного здогадку

Розуміння змісту й композиції прочитаного, вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

20 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Прочитати текст. Підкреслити незнайомі слова

V. Виконання вправ

Вправа №1. До даних дієслів підберіть видову пару. Утворіть від них іменники. Складіть словосполучення.

Вводити, поширюватися, формувати, укріплювати, створювати, нападати, зберігати, руйнувати.

Вправа №2. У реченнях замініть підкреслені слова синонімами з тексту. (Додаток 13)

Вправа №3. Використовуючи інформацію тексту, закінчіть дані речення й розташуйте їх у логічній послідовності. (Додаток 13)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Розвиток техніки читання

Повторення способів словотворення

Формування навичок роботи

з текстом

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Виберіть правильне дієслово.

Зразок:

Сьогодні вранці я .......... і пив каву. Я ... газети щоранку. Я швидко ... газету.

читати/прочитати

Вправа №2. Виберіть правильний вид дієслова.

Зразок: Сьогодні мої друзі були зайняті весь день. Андрій закінчив (писати/написати) статтю

Вправа №3. Виберіть дієслово і поставте його у правильну форму.

Зразок: Щодня ми ..................... (починати/почати) працювати о дев'ятій годині ранку.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Подивіться, чи є у цих реченнях помилки. Поясніть свою думку. Виправте помилки.

Зразок: Батько одразу зрозумів, що трапилося

Вправа №2. Напишіть зворотну репліку, щоб висловити процес або результат

Зразок:

Процес

Результат

Я закінчую працювати.

А я вже закінчив.

Я кидаю палити.

 
   

Вправа №3. Закінчіть речення

Зразок: . Я шукав, шукав якісну відеокамеру і, нарешті, ......................

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Виберіть дієслово правильного виду

Зразок: Батько обіцяв ………………….. (купувати/купити) мені хорошу відеокамеру

Вправа №2. . Виберіть потрібне дієслово. Слідкуйте за правильним вибором виду.

Вправа №3. Прочитайте текст. Виберіть дієслово доконаного або недоконаного виду. Поставте його у правильну форму. (Додаток 15)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. . Прочитайте. Випишіть дієприслівники доконаного виду

Вправа №2. Утворіть і запишіть дієприслівники недоконаного виду теперішнього часу від поданих дієслів. Позначте в дієприслівниках суфікси

Зразок: Співають ________, заглядають ________.

Вправа №3. Переробіть речення, змінивши форму вираження і використавши дієприслівник

Зразок: Вітер повіяв і підняв листя.

Вітер, повіявши, підняв листя

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Подивіться, чи є у цих реченнях помилки. Поясніть свою думку. Виправте помилки.

Зразок: Батько одразу зрозумів, що трапилося

Вправа №2. Напишіть зворотну репліку, щоб висловити процес або результат

Зразок:

Процес

Результат

Я закінчую працювати.

А я вже закінчив.

Я кидаю палити.

 
   

Вправа №3. Закінчіть речення

Зразок: . Я шукав, шукав якісну відеокамеру і, нарешті, ......................

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Додайте слово, яке б відповідало на подане питання, і введіть дієприслівниковий зворот у речення.

Зразок: Отримавши (що?) ____________________________

Вправа №2. Заповніть таблицю

Форма

доконаного

виду

Форма минулого часу чоловічого роду

Дієприслівники

доконаного

виду

розв’язати

розв’язав

розв’язавши

Вправа №3. Замініть речення синонімічними, вживаючи дієприслівникові звороти.

Зразок: Як тільки я побачив цю дівчину, я одразу ж упізнав її. - Побачивши цю дівчину, я одразу ж упізнав її.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Подивіться, чи є у цих реченнях помилки. Поясніть свою думку. Виправте помилки.

Зразок: Батько одразу зрозумів, що трапилося

Вправа №2. Напишіть зворотну репліку, щоб висловити процес або результат

Зразок:

Процес

Результат

Я закінчую працювати.

А я вже закінчив.

Я кидаю палити.

 
   

Вправа №3. Закінчіть речення

Зразок: . Я шукав, шукав якісну відеокамеру і, нарешті, ......................

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення вивченого матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Виберіть правильний прислівник

Зразок: Олімпійський стадіон побудували .............( назустріч, заздалегідь, до речі)

Вправа №2. Замість крапок поставте потрібний прислівник

Вправа №3. Трансформуйте дієслівні конструкції в іменникові.

Зразок: вивчення із застосуванням новітніх технологій – вивчати із застосуванням новітніх технологій.

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Подивіться, чи є у цих реченнях помилки. Поясніть свою думку. Виправте помилки.

Зразок: Батько одразу зрозумів, що трапилося

Вправа №2. Напишіть зворотну репліку, щоб висловити процес або результат

Зразок:

Процес

Результат

Я закінчую працювати.

А я вже закінчив.

Я кидаю палити.

 
   

Вправа №3. Закінчіть речення

Зразок: . Я шукав, шукав якісну відеокамеру і, нарешті, ......................

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Засвоєння знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Трансформуйте іменникові конструкції в дієслівні

Зразок: вивчення шляхом порівняння – вивчати шляхом порівняння

Вправа №2. Виберіть правильний прислівник

Зразок: 1. Вам тут ... ? 2. Ми домовилися піти до директора….. 3. Поїзд ... запізниться, бо час відправлення відклали через аварію на лінії. (разом, зручно, напевно, інакше)

Вправа №3. Придумайте речення, вживаючи прислівники нарешті, голосно, відтоді

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Прочитайте речення. Знайдіть і підкресліть конструкції: методом, способом, шляхом, за допомогою, швидко, по-новому, свідомо, бурхливо, поступово, еволюційно, наполегливо, багато, тричі, навпіл, заощадливо, адекватно

Вправа №2. Доберіть однокореневі слова до поданих іменників (нація, позика, центр, право тощо)

Вправа №3. Прочитайте речення. Знайдіть і підкресліть конструкції, що виражають порівняння або зіставлення

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Замініть дієслівні словосполучення іменними:

Зразок: Виконувати функції –

Поєднати інтереси –

Ввозити товари –

Вправа №2. Прочитайте текст. Знайдіть і випишіть у зошит вивчені граматичні конструкції наукового стилю мови (Додаток 16)

Вправа №3. Запишіть в зошит невідомі слова з тексту (Додаток 16)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Читання науково-популярних текстів

Вправа №1. Прочитайте текст «Цікаві факти фізики» та перекажіть його своїми словами (Додаток 17)

Вправа №2. Дайте усні відповіді на запитання:

1.Який слух можуть мати глухі?

2.Який відомий композитор був глухий?

3.Чи можуть глухі танцювати? Чому?

Вправа №3. Прочитайте текст «Цікаві факти з фізики інфразвуку» (Додаток 18). Складіть 3 питання до тексту

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Розвиток техніки читання

Уміння виділяти головне

Розвиток техніки читання

Уміння формулювати питання

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом. Особливості ділового мовлення. Довідка

Вправа №1. Прочитайте текст “Довідки”, знайдіть і випишіть всі іменники. Провідміняйте іменники: факультет, право, республіка, відділення. Складіть з ними речення.

Вправа №2 Прочитайте лексико-граматичний коментар (Додаток 19)

Вправа №3. Складіть довідку за зразком (для подання до відділу внутрішніх справ). (Додаток 19)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

85 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

Виконайте тестове завдання (Додаток 20)

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Контроль засвоєння вивченого матеріалу

ЧАС

15 хв.

75 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення результатів тестування

ІІ. Робота над помилками

 

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Перевірка контрольної роботи

ЧАС

5 хв.

15 хв.

25 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом.

Вправа №1. Замість крапок напишіть сполучники якщо або якби. Поясніть свій вибір

Зразок: ….….у мене була твоя адреса, я би тобі надіслав з подорожі листівку

Вправа №2 Закінчіть речення

Зразок: Якби він хотів з нами піти,.....................................

Я б подивилася цей фільм, якби .......................................

Вправа №3. Прочитайте народні прислів'я прикмети та уривки з художніх творів. Скажіть, яка умова в них висловлюється - реальна чи нереальна. Назвіть умовні сполучники. (Додаток 21)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Опрацювання нового матеріалу

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Прочитайте, що розповідає Олена. Слова в дужках поставте у правильну форму. (Додаток №22)

Вправа №2. Прочитайте, що розповідає Жак. Виберіть дієслово НВ або ДВ і поставте його у правильну форму (Додаток №23)

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Закріплення знань

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Читання науково-популярних текстів

Вправа №1. Прочитайте текст «Як утворюються хвилі» та перекажіть його своїми словами (Додаток 24)

Вправа №2. Дайте усні відповіді на запитання:

1.Що створює хвилю?

2. Як рухається вода у хвилі?

3. Біля берега хвиля витрачає свою енергію?

Вправа №3. Прочитайте текст «Чому взимку на вікнах утворюються узори? (Додаток 25). Складіть план до тексту та перекажіть його за планом

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Розвиток техніки читання

Уміння виділяти головне

Розвиток техніки читання

Тренування в складанні плану.

Розуміння змісту й композиції прочитаного, вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення.

ЧАС

5 хв.

15 хв.

15 хв.

45 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Читання текстів

Вправа №1. Прочитайте текст «Яка сьогодні погода» (Додаток №26)

Вправа №2. Складіть план до тексту

Вправа №3. Розкажіть про свої враження від погоди в Україні

Підсумок уроку

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Розвиток техніки читання

Тренування в складанні плану.

Розуміння змісту й композиції прочитаного.

Вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення.

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

40 хв.

15 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення нової теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Ознайомлення з новим матеріалом

ІV. Виконання та перевірка вправ

Вправа №1. Знайдіть у словнику й запишіть значення наступних слів.

Лавра, монастир, печера, громада, систематизувати…

Вправа №2. Прочитайте та спробуйте зрозуміти наступні слова й словосполучення за допомогою синонімів або пояснення

Вправа №3. Прочитайте та спробуйте зрозуміти наступні слова й словосполучення за допомогою контексту

Вправа №4. Прочитайте текст по абзацах. Скажіть одним реченням, про що розповідається у кожному абзаці. (Додаток 27)

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Ознайомити студентів з новим матеріалом

Розвиток вміння роботи зі словником, збагачення словникового запасу

Розвиток мовного здогадку

Розуміння змісту й композиції прочитаного, вироблення в студентів навичок зв'язного, правильного, послідовного і змістового мовлення

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

20 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Прочитати текст. Підкреслити незнайомі слова

V. Виконання вправ

Вправа №1. Прочитайте видиві пари дієслів, складіть словосполучення.

Засновувати-заснувати (що? де?), створювати-створити (кого-що?),

Вправа №2. Від дієслів, даних у завданні 3, утворіть іменники. Випишіть слова з близьким та протилежним значенням.

Вправа №3. Замініть пасивні конструкції активними.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Розвиток техніки читання

ЧАС

5 хв.

15 хв.

5 хв.

20 хв.

35 хв.

5 хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Повторення вивченого матеріалу.

ІV. Виконання вправ

Вправа №1. Користуючись словами для довідок, вставте пропущені дієслова у потрібній формі (Додаток 28)

Вправа №2. Прочитайте речення. Розташуйте їх у відповідності до послідовності інформації тексту.

Вправа №3. Закінчіть речення так, щоб вони відповідали змісту тексту.

Підсумок заняття

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Вживання активної лексики в новому контексті

Розуміння тексту

Розуміння тексту, вживання нової лексики

ЧАС

5 хв.

15 хв.

20 хв.

15 хв.

30хв.

5 хв.

ХІД ЗАНЯТТЯ

І. Організаційний момент. Повідомлення теми та плану заняття

ІІ. Перевірка домашнього завдання

ІІІ. Аудіювання

Прослухайте текст. Виділіть головну тему. Придумайте заголовок (Додаток 29)

Прослухайте текст ще раз. Запишіть фрази, що містять основну інформацію

Дайте відповідь на тестові запитання до тексту

(Додаток 29)

Домашнє завдання

МЕТА

Переключення уваги студентів на заняття

Актуалізація опорних знань

Визначення теми тексту

Вміння виділяти і записувати основну інформацію