УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА. Програма навчальної дисципліни підготовки бакалаврів всіх напрямів підготовки