УКРАЇНСЬКА МОВА ЯК ІНОЗЕМНА (ПОГЛИБЛЕНО). Програма навчальної дисципліни підготовки магістрів всіх напрямів