Міжнародна конференція “Образ іншого”

26-28 червня 2016 року у Львові відбулася Міжнародна конференція “Образ іншого”, яку спільно проводили Асоціація зі славістичних, східноєвропейських та євразійських студій (ASEEES), Міжнародна асоціація гуманітаріїв (MAG) та Український католицький університет.

Завідувач кафедри мовної підготовки іноземців НТУУ “КПІ” доц. Березовенко А.В. на засіданні секції “Ми” та “Інші” в сучасних українських дискурсивних практиках: суперництво поглядів” представила свою доповідь “Створюючи “Своє” з “Чужого”: лінгво-семіотичний аутсорсинг як зброя в українському конфлікті”.


Учасники секції: Світлана Жаботинська, Олена Морозова, Антоніна Березовенко, Галина Яворська, Алла Недашківська, Елізабет Лі


Президент Українського католицького університету владика Борис Ґудзяк, Антоніна Березовенко