Методичні розробки

 

http://centerattn.com/wp-content/uploads/15983_wpm_lowres1.jpg
Програмне забезпечення та теоретичні розробки:

1. Розробка навчальних та робочих навчальних програм дисциплін:

  • «Українська мова як іноземна» для всіх напрямків підготовки бакалаврів і магістрів.
  • «Російська мова як іноземна»для всіх напрямків підготовки бакалаврів і магістрів.
  • «Російська мова як іноземна» для всіх напрямків підготовки аспірантів.
  • «Російська мова як іноземна» для всіх напрямків підготовки бакалаврів і магістрів заочної форми навчання.
  • «Українська мова для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
  • «Російська мова для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
  •  «Українська мова як друга іноземна для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».
  • «Російська мова як друга іноземна для студентів, які навчаються на підготовчому відділенні».

2. Розробка та удосконалення рейтингової системи оцінювання успішності студентів.

3. Розробка методичних рекомендацій щодо приймання іспитів та заліків.

4. Впровадження новітніх методик викладання української та російської мов для іноземців.

5. Впровадження загальноєвропейських рекомендацій щодо мовної освіти.

 

Удосконалення навчально-матеріальної бази:

6. Розробка та видання підручників, навчальних посібників, методичних рекомендацій та дидактичних матеріалів до практичних занять, самостійної роботи студентів, та до виконання індивідуальних завдань.

7. Укладання термінологічних словників.

8. Впровадження мультимедійних технологій у навчальний процес. Розробка відповідного навчально-методичного забезпечення.

9. Впровадження інтерактивних методів навчання. Розробка дистанційних курсів.

10. Підбір тем презентацій та рефератів та добірка рекомендованої літератури, (періодичні видання, інтернет-адреси тощо).

11. Розробка роздаткового лексичного та граматичного матеріалу (картки, таблиці).

12. Розробка наочних посібників: плакатів, схем, стендів, тощо.

13. Створення бібліотеки навчальної та науково-методичної літератури на електронних носіях.

 

Контроль у навчанні:

14. Підготовка тестових завдань для початкового, поточного, та підсумкового контролю.

15. Розробка тестових завдань на визначення рівня володіння мовою.

16. Підготовка матеріалів для приймання іспитів та заліків.

17. Розробка матеріалів для приймання вступних іспитів.

18. Моніторинг якості навчання.

 

Робота зі студентами:

19. Робота кураторів груп. Проведення виховної роботи зі студентами.

20. Організація та проведення олімпіад та конкурсів серед слухачів ПВІ, студентів 1-4 курсів.

21. Організація та проведення навчальних екскурсій серед слухачів ПВІ, студентів 1-4 курсів.


 
1. Л.І.Дзюбенко, С.П.Король. Українська мова: навч. посіб. з вивчальн. читання для студ.-іноземців природн.-наук. профілю

2. С. П. Король. Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень)

3. Л.Ы. Дзюбенко, С.П. Король. Вказівки з вивчального читання. Економічний профіль

4. С.П. Король. Українсько-російський термінологічний словник (природничо-науковий профіль)

5. К.Г. Чудопалова, Т.І. Шевчук. Україна: історія й сучасність. Навчальний посібник  для іноземних студентів

6. Е.Г. Чудопалова, Т.И. Шевчук. Украина: история и современность. Учебное пособие  для иностранных студентов