Аспіранту

До аспірантури приймаються іноземні громадяни, що мають вищу освіту і кваліфікацію спеціаліста або магістра. Особи,  які  здобули  відповідну  освіту  за  кордоном надають  копію нострифікованого диплома.

Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для зарубіжних країн.

Детальна інформація:istudent.kpi.ua/index.php
Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити:

  • за спеціальністю;
  • з філософії;
  • з іноземної мови (російська або українська).

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.
Зарахування до аспірантури – з 15 листопада.

Підготовка аспірантів здійснюється тільки цільовим призначенням для зарубіжних країн.

Заява про прийом до аспірантури подається на ім'я проректора з наукової роботи.

Детальна інформація:istudent.kpi.ua/index.php

Вступники до аспірантури складають конкурсні іспити:

  • за спеціальністю;
  • з філософії;
  • з іноземної мови (російська або українська).

Вступні іспити до аспірантури проводяться у вересні- жовтні.
Зарахування до аспірантури – з 15 листопада.

  • Термін навчання: денна форма – 3 роки.