Мультилігвізм у сучасному суспільстві: культура, освіта, політика