Звіт

26 квітня 2017 року відбулася IV Всеукраїнська науково-практична конференція
 МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ: КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ПОЛІТИКА
З вступним словом виступила Березовенко А.В., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців.
В роботі конференції взяли участь:
Березовенко А. В. к.філол.н., доцент, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців з доповіддю «Формування образу “Свого” у дискурсивній практиці Росії доби Путіна»;
Герасимчук В.А., доктор філософських наук, професор, кафедра теорії і практики перекладу німецької мови з доповіддю «Культурна самоідентифікація мовної особистості на підставі мультилінгвізму»;
Сидоренко Л.М., ст. викладач, кафедра української мови, літератури та культури  з доповіддю «Міжкультурна комунікація в межах навчального дискурсу: мовний аспект»;
Бондаренко О. О. к.філол.н., доцент, кафедра російської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка, Гречка С. студент ІV курсу, Інститут філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка з доповіддю «Імідж України у гібридній війні у вимірі мультилінгвізму»;
Динікова Л. Ш. к.культурології., старший викладач, кафедра української мови, літератури та культури з доповіддю «Білінгвістична модель соціуму в контексті подолання культурних бар’єрів у полікультурному суспільстві» та інші.
В дискусії взяли участь  також викладачі  Дзюбенко Л.І., Король С.П., Павленко О.М., Шевчук, Т.І., Гуляєва О.А.,   Чудопалова К.Г.