Міжнародний офіс

План дій кафедри мовної підготовки іноземців
на виконання стратегії розвитку міжнародної діяльності
2017 рік
Завдання План
1. Проведення міжнародних літніх шкіл з вивчення окремих дисциплін та визначення кредитів для студентів-учасників, в т.ч. – для іноземних громадян. Міжнародна літня школа з вивчення української мови для іноземних громадян (01.07.17-30.07.17)
2. Розвиток співпраці з Міжнародними асоціаціями університетів. Член ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – formerly the American Association for the Advancement of Slavic Studies)
 
AAYS (American Association for Ukreanian Studies)
3. Участь вчених університету в якості постійних членів в редакціях іноземних журналів, постійних членів програмних комітетів зарубіжних фахових конференцій, семінарів. Березовенко А.В., доц., к.ф.н., зав.каф. організатор секції та круглого столу  щорічної Міжнародної наукової  конференції 2017. ASEEES (Association for Slavic, East European, and Eurasian Studies – formerly the American Association for the Advancement of Slavic Studies), (США). The 2017 ASEEES Annual Convention will be held in Chicago, IL on November 9-12.
4. Забезпечення мобільності студентів (навчання студентів НТУУ "КПІ" за кордоном та іноземних студентів до НТУУ "КПІ") 10
5. Збільшення кількості міжнародних публікацій співробітників НТТУУ "КПІ" в журналах з високим імпакт-фактором 4
6. Забезпечення зростання контингенту іноземних громадян (студентів, аспірантів, докторантів). 10