Архів

Програма конференції
26 квітня 2017 року

Вступне слово

 

Саєнко Н.С.

 

Декан факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», професор

Доповіді

Березовенко А.В. Інформаційний простір в умовах лінгвістичної плюральності

к.філол.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Динікова Л.Ш. Білінгвізм як інструмент міжкультурної комунікації

к.культур.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Корабльова І.В. Роль функциональных единиц технической терминологии при изучении научного стиля речи иностранными студентами

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Кузьменко І.О. Художній текст різних культур: цілі і методи використання

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Галка Ю.М. Проблема викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Дзюбенко Л.І., Король С.П. Переклад як метод удосконалення продуктивних мовленнєвих умінь

к.філол.н., доцент кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»,

ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Шевчук Т.І., Янкова М.А. Білінгвізм в Україні як проблема адаптації іноземців у мовному середовищі країни

ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»,

к.філол.н., викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Гуляєва О.А. Англійська для неангломовної аудиторії: лексико-семантична класифікація дієслів руху в англійській мові

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Лук’янчук Л.Я. Мовна політика і мультилінгвізм в сучасній Україні

к.істор.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Кулєзньова С.С. Глобалізація, взаємопроникнення культур та толерантність

ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Peter Serdyukov Multilingualism and multiculturalism in the globalized world

Professor, Doctor of Pedagogic Sciences National University, La Jolla, CA USA

 

Дискусія

Заключне слово

Березовенко А.В. завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

ПРОГРАМА КОНФЕРЕНЦІЇ

29 квітня 2015 року

Відкриття конференції

 

                                       Вступне слово

12.00  

                                             Саєнко Н.С.

            Декан факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», професор  

 

                   Доповіді

12:10

Березовенко А. В. Мультилінгвізм, процеси мовотворення і мовна ситуація в сучасній Україні

к.філол.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

12:20

Дзюбенко Л. І. Трансдукція як вид внутрішньомовного перекладу

к.філол.н., доцент кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

12:30

Янкова М. А. Англійська мова у викладанні української в англомовній аудиторії як допоміжний фактор формування комунікативної компетенції

к.філол.н., викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

12:40

Чудопалова К. Г. Билингвизм и русско-украинская лексико-семантическая интерференция

ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

12:50

Колчанова А. В. Основные трудности, связанные с разграничением иностранными студентами причинно-следственных и причинно-целевых отношений

ст. викладач кафедри природничих та технічних дисциплін факультету по роботі з іноземними студентами Національного авіаційного університету

13:00

Пазюра Л. В. Опанування іноземними студентами українського алфавіту за умови знання російської мови

ст. викладач кафедри природничих та технічних дисциплін факультету по роботі з іноземними студентами Національного авіаційного університету

13:10

Павленко О. М. Мовленнєві ситуації на заняттях з української мови як іноземної на підготовчому відділенні технічного ВНЗ – один з ефективних способів реалізації комунікативно-діяльнісного підходу до навчання

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

13:20

Динікова Л. Ш. Кримськотатарсько-російська двомовність "Терджимана" як конструктив культурного поступу

к.культурол.н., викладач кафедри української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»

13:30

Бондаренко О. О. “Інформаційна війна” як складник “війни гібридної”: лінгвістичний аспект

к.філол.н., доцент кафедри російської мови Інституту філології Київського національного університету імені Тараса Шевченка

 

 

 

                          Дискусія

 

             Заключне слово

Березовенко А. В.

завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

file_article: