Дзюбенко Леонід Іванович

Кандидат філологічних наук, доцент кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ

В 1973 році закінчив історико-філологічний факультет Університету дружби народів ім. Патріса Лумумби. З 1974 року працює в НТУУ «КПІ» на кафедрі мовної підготовки іноземців
Викладає: українську і російську мови

Контакти: телефон кафедри: (044) 236-95-01
Web-сторінка викладача

Напрямки наукової діяльності

Участь в конференціях:

1.     Взаємодія інформативного, прагматичного та граматичного аспектів у двомовній комунікації // X Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції», січень 2015 року, НТУУ «КПІ».

2.     Фахова лексика в аспекті лінгвокраїнознавства (тези). Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Формула компетентності сучасного перекладача». НТУУ «КПІ», березень 2015 р.

3.     Зіставний аналіз лексики двох мов як необхідна умова для укладання двомовних навчальних словників // VІІI Міжнародна науково-практична конференція “Научно-методические проблемы языковой подготовки иностранных студентов”. – К.: НАУ, 16-17 квітня 2015 року.
4. Методика підготовки практичних занять з уведенням нової лексики //  XVIII Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки» Тези XVII Міжнародної науково-практичної конференції 5–6 червня 2014 року. 

5. Види мовленнєвої діяльності на основному етапі навчання в нефілологічному вищому навчальному закладі // XVII Міжнародна науково-практична конференція «Викладання мов у вищих навчальних закладах освіти на сучасному етапі. Міжпредметні зв’язки»   ХНУ імені В.Н. Каразіна, 6–7 червня 2013 року.
6. Читання іноземною мовою як особливий рід діяльності // Международная научно-практическая конференция «Преподавание языков в высших учебных заведениях на современном этапе. Межпредметные связи» ХНУ имени В.Н.Каразина, 2–4 июнь 2011 года.

Публікації:

  • Взаємодія інформативного, прагматичного та прагматичного аспектів у двомовній комунікації // X Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції». Тези, 2015 р.
  • Взаємодія інформативного, прагматичного та граматичного аспектів у двомовній комунікації // X Міжнародна науково-практична конференція «Новітні освітні технології в контексті євроінтеграції», січень 2015 року, НТУУ «КПІ».

Фахова лексика в аспекті лінгвокраїнознавства (тези). Матеріали VI міжнародної науково-практичної конференції «Формула компетентності сучасного перекладача». НТУУ «КПІ», березень 2015 р.

Зіставний аналіз лексики двох мов як необхідна умова для укладання двомовних навчальних словників // VІІI Міжнародна науково-практична конференція “Научно-методические проблемы языковой подготовки иностранных студентов”. – К.: НАУ, 16-17 квітня 2015 року.

Напрямки методичної роботи:

Програма навчальних дисциплін та робочі програми кредитного модуля.

Участь у семінарах;

Компаративний аналіз лексики двох мов як необхідна умова укладання двомовних навчальних словників // Науковий семінар. – К.: НТУУ «КПІ», 15 квітня 2015 року.

Підвищення кваліфікації:

НМК «Інститут післядипломної освіти» НТУУ «КПІ», свідоцтво про підвищення кваліфікації  № 12 СПК 740359, 14.05.2010 р.; Учебно-издательский центр «Златоуст», сертифікат про підвищення кваліфікації № 123, 2.10.2013 р.