Наукові напрями

 

Напрямки наукової роботи кафедри
1. Наукові розробки за кафедральною тематикою: «Мультилінгвізм у сучасному суспільстві: освіта, культура, політика», «Викладання мови як іноземної. Світовий досвід».
1. Наукові публікації.
2. Апробація наукових розробок: участь у  наукових конференціях, семінарах, симпозіумах.
3. Організація та проведення наукових та науково-практичних конференцій.
4. Робота над дисертаційними дослідженнями.
Види роботи:
1. Участь у наукових та науково-практичних конференціях.
2. Наукове керівництво роботами студентів та аспірантів.
3. Підготовка до друку наукових публікацій.
4. Рецензування  наукових видань.