Навчання

Навчання іноземних студентів проводиться двома мовами:
• українською мовою на всіх спеціальностях;
• російською мовою на всіх спеціальностях;
Терміни подачі документів:
• видача запрошень з 15 квітня по 20 вересня;
• на підготовче відділення з 15 серпня по 15 листопада.
• на 1 курс і старші з 1 липня і не пізніше 1 листопада поточного року;
• в аспірантуру (для випускників НТУУ "КПІ") з 1 липня по 20 вересня поточного року;
• в аспірантуру, докторантуру - з 28 серпня по 10 вересня поточного року.
Початок занять:
• на підготовчому відділенні університету - з 15 серпня по 15 листопада поточного року (по мірі комплектації академічних груп)
• для студентів на факультетах, інститутах - з 1 вересня;
• для аспірантів, докторантів - з 15 листопада;
Тривалість навчання:
• підготовче відділення - 1 рік;
• освітньо-кваліфікаційний рівень бакалавр - 4 роки;
• освітньо-кваліфікаційний рівень магістр - 2 роки після програми бакалавра.
Детальна інформація на сайті: 
kpi.ua/ru/node/7083