Про конференцію

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНИ
“КИЇВСЬКИЙ ПОЛІТЕХНІЧНИЙ ІНСТИТУТ імені ІГОРЯ СІКОРСЬКОГО”
ФАКУЛЬТЕТ ЛІНГВІСТИКИ
КАФЕДРА МОВНОЇ ПІДГОТОВКИ ІНОЗЕМЦІВ

 

Шановні колеги!

 

Національний технічний університет України
«Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського»,
кафедра мовної підготовки іноземців факультету лінгвістики,
запрошує Вас взяти участь в роботі

 

IV Всеукраїнської науково-практичної конференції
«Мультилінгвізм у сучасному суспільстві:
культура, освіта, політика»

 
яка відбудеться
26 квітня 2017 року

 
у м. Києві за адресою: вул.  Михайла Брайчевського,  5-А (вул. Металістів), корпус 31.
 
Програма конференції передбачає пленарне засідання.
Робочі мови конференції: українська, англійська, російська.
 
Науково-практична конференція присвячена проблемам мультилінгвізму в контексті сучасного суспільного розвитку. Особлива увага приділятиметься багатомовності як предмету та інструменту мовної політики і – ширше – політики державної, сучасній мовній дидактиці вищої школи в умовах інтернаціоналізації освіти, зокрема – освіти нерідною мовою; питанням теорії і практики перекладу фахових текстів; трансформаціям культурних кодів, зумовлених процесами глобалізації.
 
Пропоновані напрями дискусії (якими вона не обмежується):
- причини мультилінгвізму як соціокультурного феномену;
- міжкультурна інтеграція в епоху глобалізації;
- проблеми багатомовності, лінгвістичної толерантності та міжкультурної комунікації;
- теорія перекладу і практика мультилінгвізму;
- психолого-педагогічні можливості багатомовної освіти;
- мовна політика: стратегія ЄС «Європа 2020»;
- мультилінгвізм і мовна політика в процесах державотворення;
- білінгвізм і лексико-семантична інтерференція;
- білінгвізм та його різновиди в системі вживання.