Матеріали конференції

Програма
III Всеукраїнської науково-практичної конференції
«МУЛЬТИЛІНГВІЗМ У СУЧАСНОМУ СУСПІЛЬСТВІ:
КУЛЬТУРА, ОСВІТА, ПОЛІТИКА»

 

Вступне слово

 

Саєнко Н.С.

 

Декан факультету лінгвістики НТУУ «КПІ», професор

Доповіді

Березовенко А.В. Інформаційний простір в умовах лінгвістичної плюральності

к.філол.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури, завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Динікова Л.Ш. Білінгвізм як інструмент міжкультурної комунікації

к.культур.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Корабльова І.В. Роль функциональных единиц технической терминологии при изучении научного стиля речи иностранными студентами

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Кузьменко І.О. Художній текст різних культур: цілі і методи використання

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Галка Ю.М. Проблема викладання української мови як іноземної в ситуації білінгвізму

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Дзюбенко Л.І., Король С.П. Переклад як метод удосконалення продуктивних мовленнєвих умінь

к.філол.н., доцент кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»,

ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Шевчук Т.І., Янкова М.А. Білінгвізм в Україні як проблема адаптації іноземців у мовному середовищі країни

ст. викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»,

к.філол.н., викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Гуляєва О.А. Англійська для неангломовної аудиторії: лексико-семантична класифікація дієслів руху в англійській мові

викладач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Лук’янчук Л.Я. Мовна політика і мультилінгвізм в сучасній Україні

к.істор.н., доцент кафедри української мови, літератури та культури ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Кулєзньова С.С. Глобалізація, взаємопроникнення культур та толерантність

ст. викладач кафедри теорії, практики та перекладу англійської мови ФЛ НТУУ «КПІ»

 

Peter Serdyukov Multilingualism and multiculturalism in the globalized world

Professor, Doctor of Pedagogic Sciences National University, La Jolla, CA USA

 

Дискусія

Заключне слово

Березовенко А.В. завідувач кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ»