Король Сергій Павлович

Старший викладач

Закінчив Київський державний університет імені Тараса Шевченка, філологічний факультет («російська мова як іноземна»), 1984 р.

На кафедрі від 1984 року. Викладає російську й українську мови як іноземні.

Контакти: телефон: 044 236 95 01
Web-сторінка викладача:

Наукова робота:

Сфера наукових інтересів – українська науково-технічна термінологія.

Учасник міжнародних наукових конференцій, автор низки статей у фахових виданнях: «Тематична структура сучасної української навігаційно-гідрографічної термінології», «Назви засобів морського навігаційного обладнання в українській мові», «Синонімічні відношення у термінологічній системі навігаційно-гідрографічної галузі» та ін.

Методична робота:
1. Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень) / Уклад. С.П.Король. – К., 2013. – 35 с.

2. Українська мова: навч. посіб. з вивчальн. читання для студ.-іноземців природн.-наук. профілю [Текст] / Л.І.Дзюбенко, С.П.Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 132 с.

3. Посібник з вивчального читання для студентів-іноземців (економічний профіль) / Уклад. Л.І.Дзюбенко, С.П.Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 101 с.

4. Русский язык: учеб. пособие по изучающему чтению для иностранных студентов-нефилологов / Л.И.Дзюбенко, С.П.Король. – К.: НТУУ «КПИ», 2014.–204 с.

5. Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців (природничо-науковий профіль) / Уклад. С.П.Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2014–48 с.