Дзюбенко Л.І. Король С.П. Вказівки з вивчального читання. Економічний профіль

Посібник з вивчального читання для студентів-іноземців (економічний профіль) / Уклад. Л.І.Дзюбенко, С.П.Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. –     101 с.
 
Головна мета посібника – формування в іноземних студентів навичок вивчального читання фахової літератури з економіки. У посібнику представлена система передтекстових і післятекстових завдань, спрямованих на розвиток усного й письмового фахового мовлення.
Для іноземних студентів-економістів I курсу.

 
 

file_article: