С. П. Король. Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень)

Методичні вказівки з ознайомлювального читання з української мови як іноземної (початковий рівень) / Уклад. С.П.Король. – К., 2013. – 35 с.
 
Дані методичні вказівки призначені для іноземних студентів початкового етапу мовної підготовки. Мета вказівок – формування навичок ознайомлювального читання країнознавчої літератури на матеріалах текстів про історію та сьогодення Національного технічного університету України «Київського політехнічного інституту» та про життя всесвітньо відомих учених, чиї імена пов’язані з Україною та КПІ. Робота над методичними вказівками повинна забезпечити іноземним студентам можливість самостійного читання країнознавчої літератури.

 

file_article: