4. С.П. Король. Українсько-російський термінологічний словник (природничо-науковий профіль)

Малий українсько-російський термінологічний словник для студентів-іноземців (природничо-науковий профіль) / Уклад. С.П.Король. – К.: НТУУ «КПІ», 2014. – 48 с. – 50 пр.
 
Подано близько трьох тисяч слів, які впорядковані за абеткою. Наведено найуживаніші терміни із загальнонаукової термінології, математики, фізики, хімії, креслення, техніки й інших наук.
Для іноземних студентів-нефілологів початкового етапу та І курсу основного етапу мовної підготовки іноземних студентів.
 
Представлены приблизительно три тысячи слов, которые расположены в алфавитном порядке. Приведены наиболее употребительные термины общенаучной терминологии, математики, физики, химии, черчения, техники и других наук.
Для иностранных студентов-нефилологов начального этапа и I курса основного этапа языковой подготовки иностранных студентов.

 

file_article: