5. К.Г. Чудопалова, Т.І. Шевчук. Україна: історія й сучасність. Навчальний посібник з вивчального читання для іноземних студентів

Україномовна частина двомовного посібника, який складається з чотирьох тематичних частин («По сторінках історії», «Україна сьогодні», «Біографія міст – біографія країни», «Народний побут, звичаї й обряди»), що включають 20 ілюстрованих текстів з історії, сьогодення та культури України й системи завдань до них.
Тексти супроводжуються передтекстовими, притекстовими і післятекстовими завданнями, метою яких є підготовка іноземних студентів до читання неадаптованих текстів і розвиток умінь, пов’язаних з усною мовленевою діяльністю.
Посібник призначений для іноземних студентів-нефілологів просунутого етапу навчання.

Посібник «Україна: історія й сучасність» призначений для іноземних студентів-нефілологів просунутого етапу навчання.
Мета посібника – розвиток навичок вивчального читання, комунікативної та країнознавчої компетенцій студентів-іноземців, що вивчають українську та російську мови.
Посібник є двомовним і складається з чотирьох тематичних частин («По сторінках історії», «Україна сьогодні», «Біографія міст – біографія країни», «Народний побут, звичаї й обряди»), що  включають 20 ілюстрованих текстів з історії, сьогодення та культури України.
Тексти супроводжуються передтекстовими, притекстовими і післятекстовими завданнями.
Передтекстові завдання допоможуть студентам зняти лексико- граматичні труднощі, полегшать читання й розуміння текстів, допоможуть виробити вміння, необхідні для вибирання інформації. Ці завдання можуть виконуватися як вдома самостійно, так і в аудиторії під керівництвом викладача.
Притекстові завдання мають прогностичний характер. Вони допоможуть орієнтуватися у змістовій організації тексту. Ці завдання виконуються студентами спочатку вдома самостійно, а потім обговорюються в аудиторії.
Текст читається з установкою на повне й точне розуміння, а також на подальше використання отриманої інформації для різного типу усних і письмових висловлювань.
Післятекстові завдання контролюють розуміння тексту і готують до відтворення текстового матеріалу у вигляді різних типів монологічних висловлювань, а також до тематичної бесіди за текстом. Вони виконуються в аудиторії.
Посібник може бути використаний у роботі зі студентами 1-4 курсів різних профілів і форм навчання з метою підготовки до читання неадаптованих текстів і розвитку вмінь, пов'язаних з усною мовою.
Посібник складено відповідно до навчальних програм дисциплін «Українська мова як іноземна», «Російська мова як іноземна».
Автори висловлюють щиру вдячність колишнім співробітникам кафедри мовної підготовки іноземців ФЛ НТУУ «КПІ» Большовій Т.П., Вольській Н.М., Сорокіній Л.М., Федорець І.М. за допомогу при започаткуванні роботи над посібником.

 

Частина І. Cторінками історії
1. Українські землі у давні часи
2. Київська Русь
3. Про що розповідають фрески Софії Київської
4. Києво-Печерська Лавра
Частина ІІ. Україна сьогодні
1. Національна символіка України
2. Національні особливості й менталітет українців
3. Освіта в Україні
4. Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут»
5. ЕОМ була створена в Києві
Частина ІІІ. Біографії міст – біографія країни
1. Київ – столиця України
2. Харків
3. Місто біля моря
4. Місто Лева
5. Галицький шарм Івано-Франківська
6. Софіївка
Частина IV. Народний побут, звичаї, обряди
1. Державні й народні свята в Україні
2. Пирогове – музей під відкритим небом
3. Найвидатніший винахід людства
4. Свято Івана Купала
5. Українські обереги

Список використаних джерел